13 فروردین 1402 ساعت 1:14

مهار تورم و رشد تولید
13 فروردین 1402

برچسب: قم

رهبر عزیز انقلاب

رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم قم:
راه برطرف کردن وسوسه تبلیغاتیِ اثرگذار بر ذهن جوان و نوجوان باتوم نیست بلکه تبیین و روشنگری است/مشکل اقتصادی داریم اما با آتش‌ زدن سطل آشغال حل می‌شود؟

رهبر معظم انقلاب فرمودند: ما مشکل اقتصادی داریم شکّی نیست، مشکل معیشتی مردم را داریم آیا مشکل اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال و با آمدن و اغتشاش کردن در خیابان حل میشود؟ اینها نمیخواستند نقاط ضعف را از بین ببرند اینها میخواستند نقاط قوّت را از ببرند.

ادامه مطلب »