13 فروردین 1402 ساعت 0:14

مهار تورم و رشد تولید
13 فروردین 1402

برچسب: قوه قضاییه

مدیر کل دادگستری کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان:
وجود فساد، یکی از اصلی ترین موانع و آفات تولید به شمار می رود

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی در کنار پیگیری های حقوقی و قضایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، در مسیر مبارزه با فساد نیز اقدامات قاطعانه خود را دنبال می کند زیرا وجود فساد، یکی از اصلی ترین موانع و آفات تولید به شمار می رود.

ادامه مطلب »
حمیدی دادگستری کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد؛
وضعیت آسیب‌های اجتماعی استان کرمان نیازمند نگاه ویژه است

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان این مطلب که در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی نمی توان یک نسخه مشترک را برای مناطق مختلف اجرایی کرد، گفت: وضعیت استان کرمان اقتضاء می کند نگاه ویژه ای به این استان صورت گیرد.

ادامه مطلب »