13 فروردین 1402 ساعت 1:32

مهار تورم و رشد تولید
13 فروردین 1402

برچسب: کارخانه لاستیک بردسیر

لاستیک صنعت بردسیر

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در بازدید از کارخانه لاستیک مجتمع فناوران صنعت بردسیر:
بارفع مشکلات کارخانه لاستیک فناوران صنعت بردسیر می توان شاهد پیشرفت کمی و کیفی تولیدات آن بود

رستمی مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در بازدید از کارخانه لاستیک مجتمع فناوران صنعت بردسیر گفت: با رفع مشکلات و مسائل مربوط به طرح توسعه می توان شاهد پیشرفت و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات این مجتمع بود.

ادامه مطلب »