برچسب: کتمان

امام جمعه بردسیر

امام جمعه شهرستان بردسیر :
تاكتیك دشمن، فراموشی و كتمان دستاوردهای انقلاب و كمرنگ نمودن ارزش های آن است

امام جمعه بردسیر گفت: راهبرد اصلی دشمن كتمان و تحریف انقلاب اسلامی است و دو تاكتیك دشمن در مقابل انقلاب اسلامی، فراموشی و كتمان دستاوردهای انقلاب اسلامی و كمرنگ نمودن ارزش های انقلاب است.

ادامه مطلب »

در مقابل راهبرد دشمن در انکار «ایام الله» و ارزش‌های انقلابی چه باید کرد؟
ذکر و یاد، علیه توطئه کتمان

این روزهای با عظمت و مردان و زنان تاریخ ساز آن، پیشران‌های مهم ایمانی و فرهنگی جامعه‌ی اسلامی بوده و هر کدام نشانه و بروز و ظهوری از قدرتِ الهی انقلاب اسلامی هستند. «[ایام الله] هر کدام یک مشعلی هستند که از نظر جریان باطل باید خاموش بشوند. جریان باطلی که در مقابل شما، در مقابل این ملّت، در مقابل این انقلاب قرار دارد، این مشعلها را برنمیتابد؛ اینها را باید نابود کند، مشعلها را خاموش کند.»

ادامه مطلب »