برچسب: کرمان قطب درمان سرطان

درمان سرطان در کرمان

استاد دانشگاه علوم‌ پزشکی کرمان:
کرمان قطب درمان سرطان در منطقه جنوب‌شرق کشور

مدیر گروه فیزیک‌پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان گفت: در یک سال گذشته تجهیزات پیشرفته‌ای در حوزه تشخیص و درمان سرطان وارد کرمان شده است که با نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها، کرمان قطب درمان سرطان در منطقه جنوب‌شرق کشور می‌شود.

ادامه مطلب »