برچسب: کرمان پایتخت کتاب ایران

کرمان پایتخت کتاب ایران

هشتمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران؛
عزم جزم پایتختی کتاب در کرمان با کلیدواژه نوآوری و خلاقیت محتوا

فرآیند هشتمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران در حالی با انتشار شیوه نامه کشوری آن آغاز شده است که مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با تمرکز بر نوآوری و خلاقیت محتوا به عنوان یکی از اصلی ترین ملاک های انتخاب شهرهای خلاق کتابخوان در استان نام می برند.

ادامه مطلب »