برچسب: کسب‌وکار

پنجره‌ی واحد صدور مجوز کسب و کار

درباره پنجره‌ی واحد صدور مجوز کسب و کار؛
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار: مقررات‌زدایی می‌کنیم؛ نه مراقبت‌زدایی

یکی از مهم‌ترین الزامات، بهبودِ فضای کسب و کار است… ما بایستی کاری کنیم که مردم بتوانند راحت کسب و کار کنند، بتوانند داد و ستد کنند، بتوانند تولید کنند… تصمیمات متناقض را بایستی علاج کنیم؛ یکی این، که مردم بدانند که چه‌ کار باید بکنند. دوّم علاج تغییرات مکرّر قوانین و مقرّرات. مکرّراً قوانین ما، مقرّرات ما، تغییر پیدا میکند.

ادامه مطلب »