برچسب: کشاورزی

برداشت گندم در بردسیر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:
خریداری بیش از ۷۰ هزارتن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان کرمانی/ بردسیر رتبه ی دوم تولید گندم استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: پیش بینی می‌شود امسال، بیش از ۷۰ هزارتن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان کرمانی خریداری شود.

ادامه مطلب »