برچسب: کمیسیون اقتصادی مجلس

بازار ارز

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
امکان کنترل بازار ارز وجود دارد، اما نباید اشتباهات قبلی تکرار شود

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما به دلیل اعمال تصمیم‌هایی که تکرار اشتباه‌های قبلی است، زحمات دولت در حذف سیاست ارز ترجیحی زیر سوال می‌رود.

ادامه مطلب »