13 فروردین 1402 ساعت 1:52

مهار تورم و رشد تولید
13 فروردین 1402

برچسب: کم آبی

سد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان اعلام کرد؛
بی‌بهره ماندن سدهای کرمان از بارش‌های امسال

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان گفت: سامانه دو سویه مصرف آب و برق در کشور و استان کرمان ‌تشکیل شده و شرکت های آب منطقه‌ای و برق، مصرف تمامی اشتراکات چاه های کشاورزی را تطبیق می دهند و کرمان در این زمینه پیشتاز است و بیش از ۹۲ درصد چا ها تطبیق یافته است.

ادامه مطلب »