برچسب: کنگره ادبیات پایداری

دهمین کنگره ادبیات پایداری کرمان

|دهمین کنگره ادبیات پایداری کرمان| اکبری‌فرد رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان:
هدف اصلی جهاد تبیین مقابله با دشمن و وسوسه‌های اوست

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: هدف اصلی جهاد تبیین مقابله با دشمن و وسوسه‌های اوست، هرکس می‌تواند باید به جهاد تبیین اقدام کند زیرا این جهاد مربوط به همه زمان‌ها و فریضه است.

ادامه مطلب »
دکتر خراسانی

دبیر علمی دهمین کنگره ادبیات پایداری:
کنگره ادبیات پایداری، شناسنامه مقاومت مردم ایران در طول تاریخ است

دبیر علمی دهمین کنگره ملی ادبیات پایداری گفت: کنگره ادبیات پایداری شناسنامه مقاومت و ایستادگی مردم و نیاکان ما در طول تاریخ است و از گذشته پربار تاکنون، ایران ما بر مسیر حوادث بسیاری بوده است.

ادامه مطلب »