برچسب: کرونایی

کرونا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان خبرداد:
تیم‌های واکنش سریع کرونا در ۲ شهر کرمان فعال شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان گفت: تیم‌های واکنش سریع در ۲ منطقه از شهرهای سیرجان و کوهبنان استان که دارای وضعیت نارنجی کرونایی هستند برای کنترل وضعیت و جلوگیری از تغییر رنگ به قرمز فعال شد.

ادامه مطلب »
کرونا

برهانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر در گفتگو با سپهر بردسیر مطرح کرد :
بردسیر در وضعیت قرمز کرونایی / 25 نفر بستری هستند / توصیه به تزریق واکسن

برهانی مدیر شبکه بهداشـت ودرمان شهرستان بردسیر گفت : در حال حاضر بیش از ۲۵ نفر مبتلا در بیمارستان بردسیر وکرمان بستری هستند.

ادامه مطلب »